MYSTERIOUS X-DAY EMANATION SEEN ON #subgenii irc channel

From: "Hyper B Orean" <hyper.b.orean@autonomous.org>
Newsgroups: alt.slack
Date: Wed, Jul 5, 2000 6:02 AM

iIMMMMMMMMMMMMMMMMYMMMMMMMYtttttt:
,tXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMYti
IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMV
BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBXMXRMMMBIXMtVMMMBIIIRVBMMMMWt,
+RMMMMMMMMMYMBIWMVIYMMMW;;tIMMMMY;WVIMMBYWIIR;BMMMMMM;
:XMMMMMMMMMMMtIVMXWVRYMMMRt,iRVYMMV YMItMMMWXiVM,MR+MMMY.
,YMMMMMMMMMMMMMMi.VMWRMtYYMMW:;IIIMMRt:XMV,MMWXVWMBMMVtMMMBt+
.YMMMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMtMMMMXYRI VMRI:VMtIMMMMMMMVMBIVMMMMMMW;

IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMR+MMBI,+IYMMXXX:BIMMMMMMMtMMBMMMMMMMMMV,

iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMXtWMRBMMMMBtBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB+

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMRiVMMMMMMMMB:
WMMMMMMMMMMMMMMVRYMYMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMVBMMMMMMMMMXVY,.
YMMMMMMMMMB,
BMMMMMMMMMMMMMMWBMIXBWRRMMMMMMMMMMMMMMMMMXRMMMMVVt,,,
iBMMMMMMMMM,
VMMMMMMMMMMMMBXii;Y:X,+IiBWMXMMMMMMMMMMMBRRXX;:,
tMMMMMMMMM,
WMMMMMMMMMMIR, , .. , , ;XXRMMMMMMXt.. ,.
YMMMMMMMMR.
+BMMMMMMMMMMt, .:IXX:, +;
BMMMWWMMY
+BMMMMMMMWMWR
VMMMMMMMM.
+BMMMMMMMRMW:
MMMBBMMM.
+BMMMMMMMMMM: ;:
tMMMVYMMM.
IMMMMMMMMMM+R i:
tMMMMMMMM.
XMMMMMMMMMMXR +t.
tMMMMMMMM.
YMMMMMMMMMMMti ;Y:
tMMMXVMMM.
WMMMMMMMMMMBi iX:
tMMMRRMMM.
WMMMMMMMMMMt. iX;
MMMMMMMR.
XMMMMMMMMMMBi,,iVVVVVVVi, ,,+V+tV:,,.,YV,
MMMMMMMY
tVMMMMMMMMMMBYMMMMMMMMMMMMi IVMMMMMMMMMMBi.Y;
BMMMMMMX,
;WMMMMMMMMMMMMMMMMYWBBBBMMMMX:. .IMMMBMBMBBMBMMMIVi
.MMMMMMMM
+BMMMMMMMMMMMMWi:.....:MMMMMMM. ;YRMIii,; :, + iIMMMV,
.BMMMMMMt
WMMMMMMMMMMMBIYWVWtiW:WVMMMMMR. ;WMMBMVBtttII.II. ,iWVB.
:MMMMMM.
WMMMMMXIRIiMMMMMVIYYYVRXMMMMMMBi ,VMMMMVMMMBYYYIIMMBi IVR,
:MMMMMM.
WMMMMMXIRY ,MMMt iBMMMV:tWMMMMMMI .W;MMMMMMtVMMMM++BMBVWI:X:t
;MMMMMI
WMMMMWXi+. YMX: XMMBYV:IIRMMMMMI .+,ttRY..IMWXM; MR+ VVt
YMMMMM,
WMMMMMtY; :IWMMYMMMR; VMIB.i WI
YMMMMM,
WMMMMMXtt. :IIII IVRXMV.iIYMR; +BMIVY
W..MMMMM;
iMMMMWWi+. ;RMYMYB+:: tYMV YRXWWVt
YMMMM;
BMMMY ;II i YR+ ::
YMMMi
BMBVY +t YX
YMMMi
tMMMY XY tIi +
.BVMMi
MMMY +Bt ;RYMBi + ;t,
VRIWi
.t:I: +BM+ :iWV.MR i + :IR,
tXMt
+BMB+ iYMMM;WIR i I;tBBi; :XM: . .
XMMMR; itBYIWMBIMB; YWttW+ .,MMX: ;XXMX.
+tBMMMW: :iWIYIiVMMMMMMMXiiiiiBMMWY; ;MMMY. iiYMMMV. +
:+RMMMMMMBVRXMtIMMMMMMMMMMMMMMMMVVi +MMMBBBMMMMMMB,+.
.VMMMMMMMMWBtMBMMMMMMMMMMMMMMMMY tMMMMMMMMMMMM:.
.WMMB+MMR:+VMMMMMMMMMMMMMMMWV: :+XRRRRBMMWVVY;WMMMMY
XMMR.VMX,. :MMMMMMMMMMMMRi ++tRRBMMMMMMMRi ,XRRMY
,RMBIIRB; YMMMMV;,,;XXYII.iV,+Xt,,,BMMBt. IMIYW,
YMBi:YMV, ;MMMMMV+; IWMMY, .VMWW;
BMY.IMR: ,MMMMMRMMWY +. i ,;WW;V :MMVI:
VMR,:WM; ;VMMMMMMMMY;;;;;;WY;WYV, iMMMi
MBtiVMt .VMMMMMMMMBXtY+V;V;i++. .MMBt.
+MBiiYR+ ;WMMMMMMMMMBi .::. ;MBt
tMBtiRYXMMMMMRMMMMMMRXXXXXXYIMMVI. :MMX
.IMXtRMMMMMMB;+BMMMMMMMMMMMMBIY; ,BMR:
, , ::. .IBMMMMMMBY::WMMMMRBWtVW+XiI ,RMWV
.,,itVIVYVY+ +VRMMMMMMI.VMMMMX:., iBMM
,iVWWBMMMYIMMi +MMMMMMMB+ IMMMMRi .,VMRi
IYWRMMMRMXiMMMM;,XMMMMMMMMMW+MMMMM, ,tMMB,
,ItXMBMB:RXMMMMMMMMMMMMMBtRBWiMMMMMM. ,;MMBY.
B;X;XtXXM,IMMMMMMMMMMMMB: YMMMMMMMMR...i;..... ..iYVMMMBt
tMMMMMMMMB,YMMMMMMMMMMY, IBMMMMMMMMMMMMYBMMBWMMXBMMBV
.BMMMMMMMMW+MMMMMMMMX: ,iiWBBBBBBBBMBMMMMMMBBBi
:MMMMMMMMW+MMMMMMMX + iiiii,
;MMMMMMMW+MMMMMBi
iMMMMMMMMMMMMM.
:WMMMMMMMMMY.
+BMMMMWt,

Back to document index

Original file name: MYSTERIOUS X-DAY EMANATION

This file was converted with TextToHTML - (c) Logic n.v.