DANISH STANG THJANG

HIGH WEIRDNESS BY MAIL
(Ivan Stang)(340 sidor)(234x187)(Fireside)[2]
När boken gavs ut 1988 var den en verklig klassiker. Ivan Stang (Church
of the SubGenius) hade brevkontakt med alla möjliga "weirdos" och
beskrev dom här en för en. Ivan inte bara beskrev dem, utan gav oss
också adresserna, så att läsaren själv kunde kontakta dessa oftast rent
vansinniga personer. "High Weirdness By Mail" har förvisso varit en stor
inspirationskälla för mig. Men det är nu över 6 år sedan boken skrevs,
och någon "up-dated-version" har tyvärr inte kommit. Detta trots att
boken fortfarande säljer ganska så bra. Resultatet blir då - då dessa
människor ofta byter adress - att boken ur adressynpunkt är helt
ointressant. Ungefär 75% av adresserna är idag inaktuella, och boken kan
numera endast fungera som en god idéspruta. En bok som förklarar vilka
möjligheter du har med bara ett frimärke. En ny och uppdaterad version
är däremot ytterst välkommen. J.A.
Simon & Schuster Building, Rockefeller Center, 1230 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, USA.

Back to document index

Original file name: Danish Stang Thjang

This file was converted with TextToHTML - (c) Logic n.v.